Ilo kommunikoida

Ilo kommunikoida -kirjaseen on koottu esittelyartikkelit kaikista kuulovamma-alalla käytössä olevista kommunikaatiomuodoista. Kirjanen on julkaistu vuoden 2011 Kommunikaatiomessujen yhteydessä. Kirjoittajat ovat tarkistaneet tekstinsä (2013) antaessaan luvan nettijulkaisuun.

Voit lukea tai ladata Ilo kommunikoida -materiaalia klikkaamalla kuvaa. Tiedostot ovat pdf-muodossa.

Ilo kommunikoida
Esipuhe


Viittomakieli ja kaksikielisyys – Pirkko Selin-Grönlund

Ilo kommunikoida
Taktiiliviittomat – Stina Ojala

Ilo kommunikoida
Kuvat kommunikoinnissa – Virpi Yiannakou


Kirjoitustulkkaus – Sirpa Laurén


Vinkkipuhe – Terhi Rauhamäki

Ilo kommunikoida
Huulioluku – Hannele Hyvärinen

Ilo kommunikoida
Puhe – Auditory verbal therapy (AVT) – Annina Alexandersson

Vastaa