Mikä Satakieliohjelma?

Satakieliohjelma on aktiivinen kuuloalan verkosto- ja yhteistyöohjelma, joka tekee työtä paremman yhteiskunnan luomiseksi kuulovammaisille lapsille ja nuorille. Tavoitteenamme on, että kuulovammaiset lapset kasvaisivat ja kehittyisivät pienin askelin täyteen  mittaan. Satakieliohjelman kohderyhmänä ovat vaikeasti kuulovammaiset ja lapset ja nuoret, heidän perheensä sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö.

Satakieliohjelma toimii yhteistyössä yliopistollisten sairaaloiden, useiden yliopistojen, vanhempainjärjestöjen, kuulovammaisjärjestöjen sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa.

Toimintamuotojamme ovat tiedotus- ja koulutustoiminta (mm. materiaalit, alueelliset ja valtakunnalliset verkosto- ja koulutuspäivät, Satakieliseminaari), vertaistoiminta (mm. vertaistukihenkilöiden koulutus ja ohjaus, perhetapahtumat, lasten ja nuorten vertaistapahtumat) sekä toimintakokeilut.