Mikä Satakieliohjelma?

Satakieliohjelma toimi vuosina 2000-2020.

Satakieliohjelma oli aktiivinen kuuloalan verkosto- ja yhteistyöohjelma, joka tekee työtä paremman yhteiskunnan luomiseksi kuulovammaisille lapsille ja nuorille. Tavoitteenamme oli, että kuulovammaiset lapset kasvaisivat ja kehittyisivät pienin askelin täyteen  mittaan. Satakieliohjelman kohderyhmänä olivat vaikeasti kuulovammaiset  lapset ja nuoret, heidän perheensä sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevä ammattihenkilöstö.

Satakieliohjelma toimi laajassa yhteistyössä yliopistollisten sairaaloiden, useiden yliopistojen, vanhempainjärjestöjen, kuulovammaisjärjestöjen sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa.

Toimintamuotojamme olivat tiedotus- ja koulutustoiminta (mm. materiaalit, alueelliset ja valtakunnalliset verkosto- ja koulutuspäivät, Satakieliseminaari), vertaistoiminta (mm. vertaistukihenkilöiden koulutus ja ohjaus, perhetapahtumat, lasten ja nuorten vertaistapahtumat) sekä toimintakokeilut.

Ohjelmakausi päättyi vuoden 2020 lopussa ja Satakieli-verkoston toiminnalle haetaan rahoitusta vuodesta 2022 alkaen.