Satakieliohjelman palvelut yhteistyökumppaneille

  • Tarjoamme vuosittain näköalapaikan oman toiminnan esittelylle sekä verkostoitumiselle
  • Tarjoamme alan uuden tutkimustiedon
  • Tarjoamme koulutusta, vertaisuutta ja asiantuntemusta ammattilaisille, jotka toimivat kuulovammaisen lapsen tai nuoren kanssa