Satakieliohjelman palvelut kuuloalan järjestöille

  • Tarjoamme vuosittain näköalapaikan oman toiminnan esittelylle sekä verkostoitumiselle
  • Tarjoamme alan uuden tutkimustiedon
  • Tarjoamme koulutusta, vertaisuutta ja asiantuntemusta ammattilaisille, jotka toimivat kuulovammaisen lapsen tai nuoren kanssa
  • Kokoamme kaksi kertaa vuodessa yhteen koko järjestökentän keskustelemaan ja kehittämään alaa yhdessä ja yhteistyössä