Satakieliohjelman palvelut ammattilaisille

  • Tarjoamme koulutusta, vertaisuutta ja asiantuntemusta ammattilaisille, jotka toimivat kuulovammaisen lapsen tai nuoren kanssa
  • Tarjoamme mahdollisuuden verkostoitua muiden alan osaajien kanssa
  • Tarjoamme koulutusta
  • Tarjoamme uutta tietoa
  • Meillä on töissä kuulovammoihin erikoistuneet eri alojen ammattilaiset – ole rohkeasti yhteydessä!